ترانه یه حلقه طلایی

 

دانلود

 

متن ترانه یه حلقه طلایی

یه حلقه طلایی اسمتو روش نوشتممی خوام بیام دستت کنم بیای تو سرنوشتمدو تا دل از جواهر می خوام برات بیارمکه بندازم به گردنت همیشه یادگارممی گیره دل بهونت میام بسوی خونتاگه کسی ببینه می گم شدم دیوونتمی دونی توی دنیا به غیر تو ندارماگه بخوای دلم رو به زیر پات می ذارمیه حلقه طلایی اسمتو روش نوشتممی خوام بیام دستت کنم بیای تو سرنوشتمدو تا دل از جواهر می خوام برات بیارمکه بندازم به گردنت همیشه یادگارمنمی دونی دلی که بی قراره اگه بگی بله چه حالی دارهبرات لباسی از حریر میارم نگینش از ماه پولک از ستارهخدا کنه تا جون دارم باشی گل بهارمیه روز نیاد به من بگی دیگه دوست ندارمبریز به روی شونه هات زلفهاتو دسته دستهمی خوام که تاج مروارید روی موهات بذارمیه حلقه طلایی اسمتو روش نوشتممی خوام بیام دستت کنم بیای تو سرنوشتمدو تا دل از جواهر می خوام برات بیارمکه بندازم به گردنت همیشه یادگارممی گیره دل بهونت میام بسوی خونتاگه کسی ببینه می گم شدم دیوونتمی دونی توی دنیا به غیر تو ندارماگه بخوای دلم رو به زیر پات می ذارمیه حلقه طلایی اسمتو روش نوشتممی خوام بیام دستت کنم بیای تو سرنوشتمدو تا دل از جواهر می خوام برات بیارمکه بندازم به گردنت همیشه یادگارم

دسته بندی شده در: