اهنگ خلوت بوسه هایده و معین با هوش مصنوعی

 

روانشناس انلاین

روانشناس انلاین

دانلود

متن اهنگ خلوت بوسه هایده و معین با هوش مصنوعی

کمی مرا نگاه کن کمی مرا نگاه کن
که پر نیاز عطر تو چه عاشقانه می تکم
دوباره اشتباه کن دوباره اشتباه کن
که اتفاق عاشقی گناه نیست شاپرکم
در تو تمام می شود کلام آزادی من
چه عاشقانه می شود رویای پروانه شدن
بگو کدوم یاس سپید به خلوت بوسه رسید
بگو نگاه تو چه داشت که از شبم خواب پرید
که از شبم خواب پرید
طروات حضور تو سایه ی انتظار من
محبوبه ی شبم بیا بغض مرا قدم بزن
بغض مرا قدم بزن
کمی مرا نگاه کن کمی مرا نگاه کن
که پر نیاز عطر تو چه عاشقانه می تکم
بگو کدوم یاس سپید به خلوت بوسه رسید
بگو نگاه تو چه داشت که از شبم خواب پرید
که از شبم خواب پرید
در امتداد سایه ها تو می رسی به خواب من
من از تو تازه می شوم از روشنی حرفی بزن
از روشنی حرفی بزن

دسته بندی شده در: