تعریف مشاوره

مشاوره فرآیندی تخصصی و تعاملی بین مشاور و مراجع است که با هدف کمک به مراجع در حل مشکلات، تصمیم‌گیری، ارتقای سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی انجام می‌شود.

در مشاوره، مشاور با استفاده از مهارت‌ها و دانش تخصصی خود به مراجع کمک می‌کند تا:

 • خودآگاهی خود را افزایش دهد.
 • مشکلات خود را به طور واضح شناسایی کند.
 • راه حل‌های مختلف را برای مشکلات خود بررسی کند.
 • بهترین تصمیم را برای خود اتخاذ کند.
 • مهارت‌های مقابله‌ای خود را برای مواجهه با مشکلات و چالش‌ها تقویت کند.
 • بر چالش‌ها و موانع غلبه کند.
 • اهداف خود را تعیین کند و برای رسیدن به آنها برنامه‌ریزی کند.
 • سلامت روان خود را ارتقا دهد.
 • کیفیت زندگی خود را بهبود بخشد.

مشاوره می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله مشکلات فردی، مشکلات خانوادگی، مشکلات تحصیلی، مشکلات شغلی، مشکلات عاطفی، مشکلات رفتاری، سوء مصرف مواد، و موارد دیگر ارائه شود.

انواع مشاوره:

 • مشاوره فردی: در این نوع مشاوره، مشاور به طور انفرادی با مراجع کار می‌کند.
 • مشاوره زوجین: در این نوع مشاوره، مشاور به زوجین در حل مشکلات زناشویی و ارتقای روابط آنها کمک می‌کند.
 • مشاوره خانواده: در این نوع مشاوره، مشاور به تمام اعضای خانواده در حل مشکلات خانوادگی و ارتقای روابط آنها کمک می‌کند.
 • مشاوره گروهی: در این نوع مشاوره، مشاور با گروهی از افراد که مشکلات مشابهی دارند کار می‌کند.

اصول مشاوره:

 • محرمانگی: تمام اطلاعاتی که در جلسات مشاوره رد و بدل می‌شود محرمانه است و به هیچ کس دیگری فاش نمی‌شود.
 • غیرقضاوت‌گر بودن: مشاور مراجع را قضاوت نمی‌کند و با احترام با او رفتار می‌کند.
 • همدلی: مشاور احساسات و تجربیات مراجع را درک می‌کند و با او همدلی می‌کند.
 • مشارکت: مراجع در فرآیند مشاوره مشارکت فعال دارد و نظرات و ایده‌های خود را بیان می‌کند.
 • هدفمند بودن: جلسات مشاوره بر اساس اهداف مشخصی که مراجع و مشاور تعیین می‌کنند، انجام می‌شود.

مزایای مشاوره:

 • کاهش استرس و اضطراب: مشاوره می‌تواند به مراجع در کاهش استرس و اضطراب و ارتقای سلامت روان او کمک کند.
 • افزایش عزت نفس: مشاوره می‌تواند به مراجع در افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس خود کمک کند.
 • بهبود روابط: مشاوره می‌تواند به مراجع در بهبود روابط خود با دیگران، از جمله اعضای خانواده، دوستان و همکاران کمک کند.
 • افزایش کیفیت زندگی: مشاوره می‌تواند به مراجع در ارتقای کیفیت زندگی خود و رسیدن به اهداف خود کمک کند.

اگر به دنبال کمک هستید، می‌توانید از یک مشاور متخصص کمک بگیرید.

دسته بندی شده در: